CREATE YOUR WORLD

CREATE OUR FUTURE

WAT BETE­KENT DUUR­ZAAM­HEID EIGENLIJK?

Iedereen heeft het over duurzaamheid en hoe goed dat is voor onze wereld. Maar wat dit precies voor ons en onze wereld betekent, is niet vastomlijnd. Wij willen nader ingaan op wat duurzaamheid voor ons als pronorm precies inhoudt. Drie woorden liggen ons bijzonder na aan het hart: de mens, het milieu en de natuur. Velenvergeten vaak de mensen, maar wij denken dat mensen net zo goed deel uitmaken van de wereld. Laten we samen de wereld verbeteren!

De certificaten onderstrepen al onze acties en onze liefde voor de natuur, maar dit is voor ons niet het belangrijkste.

MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTIE

Door een milieuvriendelijke productie als onderdeel van een continu verbeteringsproces streeft pronorm naar een vermindering van het verbruik van hulpbronnen en energie, evenals van de geluidsoverlast en de afvalproductie. Onze duurzaamheid en kwaliteit worden bevestigd door talrijke keurmerken. De hoge kwaliteitsnorm van de producten houdt ook in dat de toegestane formaldehydegrenswaarden voor alle materialen en componenten worden nageleefd. Door de juiste keuze van ruwe spaanplaat worden de maximumwaarden van emissieklasse E1 gehaald of worden ze ver onderschreden.

DUURZAAM BOSBEHEER

Wij gebruiken alleen hout uit duurzaam beheerde bossen voor de productie van onze keukens. Wij garanderen dit met het PEFC (PEFC/04-31-2019) kwaliteitszegel. PEFC staat voor een wereldwijde boscertificering en is gebaseerd op de zeer strenge richtlijnen voor het duurzaam beheer van bossen. Naar onze mening slaat dit citaat van PEFC de spijker op zijn kop: "Uw beslissing om een product met het PEFC-keurmerk te kopen is dus een geluk voor het bos!"

WAARDEMATERIALEN

Het materiaal dat we gebruiken moet niet alleen van onberispelijke kwaliteit zijn, maar ook op lange termijn het milieu beschermen. Voor ons is het duidelijk dat materiaal en milieu in harmonie zijn. Daarom gaan wij duurzaam met onze hulpbronnen om en gebruiken wij hoofdzakelijk milieuvriendelijke grondstoffen.

Al onze front- en korpusdelen zijn PEFC-gecertificeerd, en wij produceren onze front- en korpusdelen ook uitsluitend met PUR-verlijming. Bijna al onze werkbladdecors en ca. 95% van onze front- en korpusdelen voldoen aan de CARB2-specificaties. Ons verpakkingsmateriaal is chloorvrij en precies op maat om overtollig materiaal te vermijden. Voor ons verpakkingsmateriaal gebruiken wij hoofdzakelijk karton in plaats van polystyreen. Wij hebben ook al een ruim aanbod van 100% gerecycleerde fronten.

AFVALPREVENTIE

Als gecertificeerde EMAS-organisatie werken wij voortdurend aan de verbetering van onze milieuprestaties. Het milieubeheersysteem DIN EN ISO 14001 dient als bewijs voor de relevante voorschriften en als maatstaf voor milieubewuste prestaties. Afval wordt in hoge mate beperkt door optimalisering van snijresten. Overgebleven platen worden opnieuw verwerkt als verwarmingsmateriaal voor onze eigen gebouwen. Het spreekt vanzelf dat wij in alle afdelingen afval scheiden en recycleren.  Ons afvalverwijderingsbeheer met RKT zorgt ervoor dat wij onze transportverpakkingen kunnen inzamelen en recyclen en zo ook weer in de materiaalkringloop kunnen terugbrengen.

EFFI­CI­ËNT GEBRUIK VAN ENERGIE

Om een systeem voor energiebeheer op lange termijn tot stand te brengen, ontwikkelen wij geleidelijk een concept voor elektriciteit als energiebron. De optimalisering van ons operationele persluchtsysteem, de installatie van een fotovoltaïsch systeem of de omschakeling op elektrische vorkheftrucks zijn slechts enkele voorbeelden.

Wij als pronorm zijn al vele jaren zeer actief bezig met het verbeteren van onze energiebalans. Wat wij tot dusver met de EMAS-certificering hebben bewezen, wordt nog aangevuld met de certificering volgens DIN ISO 50001. Onze persluchtvoorziening in het bedrijf is volledig herzien en onder meer fundamenteel verbeterd met nieuwe compressortechnologie. Onlangs zijn wij begonnen ons bezig te houden met de kwestie van efficiënte verwarming van ons productiegebouw. Ook hier kan energie worden bespaard en kunnen dus al onze hulpbronnen worden beschermd.

DUUR­ZAAM­HEID

Geprüfte Sicherheit (geteste veiligheid) is een wereldwijd erkend Duits kwaliteitskeurmerk voor het regelmatig testen van producten. Dit bewijst de betrouwbaarheid in kwaliteit en veiligheid van onze producten, wat ook een reden is voor het jarenlange vertrouwen van onze klanten. Wij willen hierop blijven voortbouwen en ons voortdurend verbeteren. Goede kwaliteit en duurzaamheid betekenen immers dat op alle niveaus wordt voldaan aan de normen en de eisen inzake duurzaamheid.

REGIONALE INKOOP

Bij de aankoop van onze materialen zorgen wij ervoor dat zij zo mogelijk geen lange afstanden naar ons hoeven af te leggen en wij betrekken ze van regionale leveranciers. Onze leveranciers gebruiken herbruikbare verpakkingen, wat betekent dat ze na terugzending voor verder vervoer kunnen worden gebruikt. Op die manier ondersteunen wij ook ons milieu en maken wij het een aantrekkelijker thuisbasis.

TOE­KOMST­GE­RICHT

Ook mensen maken deel uit van duurzaamheid. Wij bieden onze eigen werknemers werkfiets-leasing aan, zodat zij ofwel zonder auto naar het werk kunnen pendelen of in hun vrije tijd van de natuur kunnen genieten. Duurzaamheid betekent ook vorm geven aan de toekomst van morgen. Elk jaar nemen wij een groot aantal leerlingen in dienst en bieden wij hen na hun stage een arbeidsovereenkomst van 1 jaar aan om het hen gemakkelijker te maken hun loopbaan te beginnen. Wij denken niet alleen aan de jonge generatie, maar ook aan de toekomst en de verdere ontwikkeling van alle werknemers en het bedrijf.

Duurzaamheid raakt ons allemaal, op veel verschillende gebieden, wat het belang ervan onmiskenbaar maakt.

MILI­EU­VER­KLA­RING

Bij pronorm staat naast onze hoge kwaliteitsnormen milieubescherming centraal. Wij streven naar een milieuvriendelijke productie en werken voortdurend aan verbeteringen.

Ons doel is het verbruik van hulpbronnen en energie te verminderen en geluidsoverlast en afval tot een minimum te beperken. We werken onze milieuprestaties jaarlijks bij en documenteren deze in een milieuverklaring. Kom meer te weten over onze duurzame maatregelen bij pronorm!

CERTIFICATEN